Scrisoare circulara - 1989 august

Scrisoare circulara - 1989 august

Vă salut din toată inima în Numele scump al Domnului Isus Hristos cu cuvântul din 1 Petru 3:8: „Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi”. Aici ne este spus cum ar trebui să fim, dar în realitate noi o putem numai atunci când Dumnezeu ne ajută să obţinem de la El ceea ce rezultă din calităţile exprimate aici. De a avea aceleaşi gânduri, de a simţi unii cu alţii, de a ne iubi ca fraţii, orice ne este cerut, trebuie ca El să ne dea. Numai cine a trăit mila poate s-o şi experimenteze. De fapt, tot ceea ce Dumnezeu ne cere, trebuie ca tot El s-o activeze în noi prin harul Lui.

Vazut ultima data