Scrisoare circulara - 1975 decembrie

Scrisoare circulara - 1975 decembrie

Din inimă salut pe toţi cititorii şi ascultătorii predicilor, în Numele Domnului Isus Hristos, cu textul biblic din Habacuc 1:5: „Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face „Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre  o lucrare, pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!La Cuvântul acesta s-au referit apostolii în timpul lor, când au văzut lucrarea lui Dumnezeu şi au trăit împlinirea proorociilor biblice; Faptele apostolilor 13:40: Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în prooroci: »Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi; căci în zilele voastre, am să fac o lucrare, pe care n-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.«”

Vazut ultima data