Scrisoare circulara - 1981 ianuarie

Scrisoare circulara - 1981 ianuarie

Vă salut din toată inima în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos cu Cuvântul din Apocalipsa 5:12 „Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”

            Salvatorul nostru, numai El singur a fost vrednic să ia cartea pecetluită, să-i rupă cele şapte peceţi şi să descopere ceea ce era scris în ea. 

Vazut ultima data