Scrisoare circulara - 1982 aprilie

Scrisoare circulara - 1982 aprilie

            Vă salut din inimă pe toţi în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos, cu versetele din Fapte 22:14-15Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit, şi să auzi cuvinte din gura Lui; căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile, pe care le-ai văzut şi auzit”. Acest cuvânt a căpătat pentru mine o mare importanţă, pentru că el descrie simplu o chemare divină şi îi dă o însemnătate deosebită. Toţi bărbaţii chemaţi de Dumnezeu nu pot să-şi împlinească slujba decât în măsura în care cunosc însărcinarea care le-a fost dată. Primul lucru pe care-l va face un om trimis de Dumnezeu, va fi să recunoască voia lui Dumnezeu

Vazut ultima data