Scrisoare circulara - 1983 aprilie

Scrisoare circulara - 1983 aprilie

 

Vă salut pe toţi din inimă cu Psalmul 50:5 Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul Vechiului Testament şi, de asemenea, cu Biserica Noului Testament. În împrejurări deosebite El îşi cheamă poporul să se strângă. S-a împlinit în special de la ieşirea din Egipt sub conducerea lui Moise, până la încheierea legământului pe muntele Sinai.

Iosua a strâns poporul înainte să intre în ţara făgăduită şi, după porunca Domnului, preoţii trebuiau să ducă pe umeri chivotul Legământului. În acest Chivot se afla Cuvântul lui Dumnezeu pentru Israel, la fel ca şi toate făgăduinţele care trebuiau să se împlinească în acel timp.

Vazut ultima data