Scrisoare circulara - 1995 octombrie

Scrisoare circulara - 1995 octombrie

Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos, cu Cuvîntul din Isaia 14, 27:

Domnul oştirilor a luat această hotărîre: cine I se va împotrivi?

Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?“

Este ceva minunat să ştim că Dumnezeu a făcut planul Său din veşnicie şi l-a adus la îndeplinire în decursul timpului. Rămîne aşa, că dreapta Domnului este ridicată şi are biruinţă. Ceea ce Şi-a propus Dumnezeu, El şi duce la îndeplinire. EL nu trebuie să ţină seama de nimeni. Chiar şi pe liniile strîmbe ale vieţii omeneşti şi ale istoriei omenirii, El scrie istoria Lui de mîntuire într-o linie dreaptă. 

Vazut ultima data