Acuzaţia

Acuzaţia

Mulţumesc, frate Neville. Să mai rămînem încă un moment ridicaţi în picioare, pentru rugăciune. Să ne aplecăm capetele. Dacă are cineva o dorinţă, să ridice mîna. Ţineţi minte ceea ce doriţi să–L rugaţi, şi credeţi din toată inima că o veţi primi, în timp ce mă voi ruga şi eu pentru voi. 

Părinte ceresc, noi socotim ca un privilegiu faptul, că putem veni în casa Domnului în această zi întunecoasă, şi să găsim lumina lui Dumnezeu strălucind, şi să auzim Duhul Sfînt cîntînd şi vorbind prin oameni, ca un mic mănunchi de raze de soare. Îţi mulţumim pentru această lumină cerească ce ne învăluie inimile. O cît îţi sîntem de mulţumitori.

Poporul Tău a înălţat mîna arătînd că are o dorinţă, pe care numai Tu poţi să le îndeplineşti. Sînt atîtea apeluri de pretutindeni, oameni bolnavi, suferinzi, apeluri telefonice, apeluri din alte ţări, cîte 50 pe zi. O Doamne, ce să facem? Condu-ne Doamne. Noi nu ştim unde să mergem sau ce să facem, dar Tu poţi direcţiona aceste lucruri, şi Te rog să ne asculţi pentru că intenţia noastră este să Te slujim. Viaţa pe care o avem pe acest pămînt, este dată de Tine, şi noi vrem s–o folosim ca să Te glorificăm pe Tine prin ea, Te rugăm călăuzeşte–ne în aceste lucruri, Tată.

Binecuvîntează-ne astăzi, cînd ne–am adunat ca să ascultăm Cuvîntul Domnului, să cîntăm şi să ne rugăm. Ascultă rugăciunile noastre. Bucură-Te împreună cu noi în cîntările noastre şi vorbeşte–ne prin Cuvînt, pentru că ne rugăm în Numele lui Isus. Amin. Luaţi loc! 

 

Vazut ultima data