Daca Dumnezeu este cu noi unde sunt minunile

Daca Dumnezeu este cu noi unde sunt minunile

Bună seara prietenii mei!

Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Pentru o clipă, ne vom pleca capetele pentru rugăciune.

Doamne, în timp ce Ecuatorul se schimbă, şi de la ziua cea mai scurtă noi ne apropiem de ziua cea mai lungă, noi Îţi mulţumim că am putut să vedem anul 1961. În câteva clipe, ei vor suna clopotele şi oamenii vor face gălăgie, anul cel vechi a trecut şi un an nou începe. Tată, noi Te rugăm ca Tu să ne ierţi păcatele pe care noi le-am săvârşit în anul trecut şi, dacă în viaţa noastră s-a întâmplat ceva bun, atunci Numele Tău să fie lăudat pentru aceasta.

Nu noi am fost cei vrednici, ci Tu ai fost Acela, prin Duhul Sfânt, care până la urmă ne-a arătat calea în situaţia noastră îndărătnică, ca să facem ceva ce te proslăveşte pe Tine, Doamne.

Vazut ultima data