Scrisoare circulara - 2004 noiembrie/decembrie

Scrisoare circulara - 2004 noiembrie/decembrie

Vă trimit salutări din inimă tuturor celor care aţi fost ajunşi de vestirea Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu şi celor care urmează să mai fie atinşi de vestirea lui. Referindu-se la Isaia 40:8, apostolul Petru scrie în versetul 25 al primei sale epistole:

            “Dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.”

Aceasta era mărturia apostolului şi, de asemenea, a fratelui Branham; prin harul lui Dumnezeu, şi eu propovăduiesc aceeaşi Evanghelie veşnică – Cuvântul curat al lui Dumnezeu – care rămâne în veac. Titlul primei mele scrisori circulare din septembrie 1966 a fost:

                  “Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac”

Vazut ultima data