Dumnezeu care nu Se schimbă

Dumnezeu care nu Se schimbă

Să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru ceresc, este o mare prioritate pentru noi să venim în prezenţa Ta în rugăciune şi laudă, ştiind că Te putem numi Tatăl nostru. Fiind născuţi din Duhul Tău, noi suntem copiii Tăi şi avem privilegiul să cerem ce dorim, iar prin credinţă ne va fi dăruit. Îţi mulţumim pentru aceasta. Sfânt şi drept Dumnezeu, dorim ca în această seară să Te rugăm să vorbeşti acelora, Doamne, care sunt în necaz, care au nevoie de mântuire pentru sufletele lor. Şi pentru aceia care sunt bolnavi şi sunt într-o stare deznădăjduită, închişi în ospicii, aceia care sunt în spitale şi nu pot veni la adunare. O, Tu marele EU SUNT, mergi la paturile lor în seara aceasta şi atinge trupurile lor bolnave, ca ei să poată veni din spitale să-Ţi slujească Ţie. Iartă-ne păcatele, aşa cum iertăm şi noi celor care au păcătuit împotriva noastră, pentru ca Tu să fii, prin har, în seara aceasta în mijlocul nostru. Şi vorbeşte-ne prin Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Fă-ni-l de cunoscut, Doamne. Fă Cuvântul Tău viu între noi. Căci noi cerem aceasta în Numele Fiului Tău, Domnul Isus. Amin. 

Vă puteţi aşeza. 

 

Vazut ultima data