Zeciuiala nu este o porunca noua

Zeciuiala nu este o porunca noua

Datorită numeroaselor solicitări, am hotărât să lămuresc tema „zeciuielii” din punctul de vedere al sfintei Scripturi. În Noul Testament nu există o poruncă explicită dată Bisericii, în ce priveşte zeciuiala. Totuşi, există referinţe care nu ar trebui neglijate. DOMNUL Isus a spus: „Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute” (Mat. 23:23).

Prin aceasta DOMNUL a exprimat cu toată claritatea că ar trebui practicate dreptatea, mila şi credincioşia şi nu ar trebui trecută cu vederea „darea” . În conformitate cu Lev. 27:30 şi alte versete din Vechiul Testament, pentru evreii evlavioşi era de la sine înţeles să dedice DOMNULUI o zecime din toate lucrurile. Cu peste 400 de ani înaintea de introducerea Legii, Avraam a dat zeciuială, ca recunoştinţă. Deci zeciuiala nu provine din Lege, ci a fost inclusă mai târziu în Lege...

Vazut ultima data