Crestinismul ieri si azi

Crestinismul ieri si azi

                                                                                                                           Crestinismul ieri şi azi

                      Introducere

Scopul următoarei prezentări este de a-l face pe cititor să mediteze. Doresc ca fiecare să devină conştient de acest subiect şi să-l analizeze. Pentru că au tăcut, mulţi sunt apăsaţi de o grea povară a vinovăţiei. Oricine vorbeşte sau scrie împotriva direcţiei generale, se face prin aceasta nedorit. Dar să faci pe placul tuturor este un lucru imposibil. Generaţia de azi nu este vinovată dacă, în trecut, problemele au fost abordate în mod greşit de repetate ori. De aceea nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat. Dacă prezentăm aici unele evoluţii greşite din istoria bisericii, nu o facem cu dorinţa de a critica, ci numai din dragoste pentru adevăr. Fiecare trebuie să recunoască intenţia binevoitoare şi să vadă o mână de ajutor întinsă prin această broşură. Noi credem că întregul cler este convins că învaţă şi procedează corect. Toţi sunt dornici să facă voia lui Dumnezeu. Dar nimeni nu le-a deschis ochii asupra faptului că în trecut a avut loc o deviere totală de la vestirea şi practica originală a Evangheliei. Astăzi găsim multe învăţături şi tradiţii care nu au nicio bază biblică. Orientarea duhovnicească a liderilor religioşi s-a pierdut, iar masele sunt călăuzite într-o direcţie greşită. Dacă este vorba despre râvnă şi dedicare, acestea le găsim în toate religiile, dar strădania omenească nu este suficientă pentru a ne aduce sub harul lui Dumnezeu. În această scurtă prezentare vom aborda anumite teme în stil telegrafic. În alte publicaţii sunt abordate pe larg învăţăturile de bază şi alte teme. La fel, dorim ca evoluţia actuală a evenimentelor să fie privită în lumina profeţiei biblice.

Vazut ultima data