Provocarea teologiei creştine, şi mai mult decât atât …

Provocarea teologiei creştine, şi mai mult decât atât …

Prin publicarea acestei cărţi mă adresez într-un mod simplu oamenilor cu bunăvoinţă. Atât cât a fost posibil, am renunţat la folosirea cuvintelor pretenţioase. Adevărata putere de convingere nu constă în elocvenţa omenească, ci în puterea Cuvântului lui Dumnezeu care creează totul. La începutul creaţiei, Dumnezeu a vorbit şi Cuvântul Lui avea putere creatoare. De acelaşi lucru avem noi nevoie astăzi: de Cuvântul care creează ceva în noi şi „desparte lumina de întuneric”. La o cercetare mai atentă se poate constata că în domeniul religios, în ciuda tuturor aparenţelor contrare, „întunericul duhovnicesc acoperă pământul şi popoarele”. Numai dacă Dumnezeu ne poate vorbi prin Cuvântul Său atotputernic: „Să fie lumină!”, abia atunci se va face lumină în viaţa noastră.

La creaţie, Dumnezeu şi-a continuat lucrarea numai după ce lumina a fost prezentă şi a fost despărţită de întuneric. La fel este şi cu creaţia duhovnicească, în care Domnul însuşi vorbeşte şi „lumina” Lui străluceşte în întuneric, pentru a lumina pe fiecare (Ioan cap. 1)...

Vazut ultima data