Evanghelizare Kinshasa - 10 iulie 2001

Evanghelizare Kinshasa - 10 iulie 2001

helizare – Kinshasa

10 iulie 2001

 

Introducere

 

Ioan 1:12-13: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”

O să ne rugăm cu toţii împreună (…)

(urmează o cântare)

(vorbeşte fratele Barilier)

Aleluia! Îi suntem recunoscători Dumnezeului nostru – să fim adunaţi aici în Numele lui Isus Hristos. – Îi suntem, de asemenea, recunoscători – pentru că dumneavoastră aţi venit. – Dacă aţi venit, înseamnă că Dumnezeu v-a călăuzit. - EL e Cel care v-a dat posibilitatea să veniţi în această după-masă, - pentru că Dumnezeu e la lucru. – Noi am ajuns la sfârşitul timpului – iar Dumnezeu Îşi pregăteşte o Mireasă, - Mireasa lui Isus Hristos – (…) – Noi ne-am adunat ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, - nu doar să fim binecuvântaţi, - cum spunea fratele Branham, - ci să fim corectaţi, - ca să fim transformaţi prin credinţa vie, - pentru ca lumina Cuvântului lui Dumnezeu – să ne poată lumina sufletul – şi să ne dea această credinţă – ca să fim ascultători, - ca să umblăm pe căile Dumnezeului nostru, - răspunzând chemării lui Isus Hristos. – Întrucât dumneavoastră cunoaşteţi bine Cuvântul, - Isus este Cel ce a zis: „Veniţi la Mine!”, - dar El nu a spus doar: „Veniţi la Mine!” – ci El a spus, de asemenea, : „Luaţi jugul meu! – şi învăţaţi de la Mine!” – Şi este un mesaj minunat, - pentru că în acest timp de sfârşit, - Dumnezeu L-a descoperit pe Isus Hristos. – Noi am avut manifestările – omului. – Noi am avut demonstraţia – că este însuşi Dumnezeu – şi că El împlineşte toate făgăduinţele pe care le-a făcut. – Iar dacă El a făgăduit o Mireasă slăvită, - fără pete şi zbârcituri, - înseamnă că El vrea să o pregătească. – Astfel, noi suntem adunaţi în Numele lui Isus Hristos – ca să ne lăsăm învăţaţi, - ca să ne lăsăm corectaţi, - şi atunci să fim binecuvântaţi, - pentru că acest lucru este necesar – ca noi să putem fi ascultători. – Asta face mai mult decât toate jertfele. 

Vazut ultima data