Predica din Krefeld - 2 octombrie 2005


Şi eu vă salut pe toţi. Este o prioritate deosebită că putem să mai auzim Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum a ieşit din gura Domnului. Nu ascultăm o răstălmăcire, ci ascultăm Cuvântul Domnului. Întrebarea noastră este întotdeauna aşa cum a spus şi Pavel în Rom. 4:3: „…ce zice Scriptura?” Răspunsul este întotdeauna aşa cum a spus Domnul nostru în Ioan 7:37-38: „Cine crede în Mine, … cum zice Scriptura.” Nu cine crede cum doreşte, ci aşa cum spune Scriptura. Azi îl vom chema foarte scurt pe fratele nostru Manfred, apoi îl rog şi pe fratele Müler să spună un scurt cuvânt de salut.   

Vazut ultima data