Predica din Krefeld - 5 decembrie 2004

Evangelia - Predica din Krefeld - 5 decembrie 2004

Laudă şi mulţumiri Domnului nostru pentru harul şi credincioşia Lui. Este har că am fost mântuiţi, este har că ne putem aduna, este har că încă mai este timpul harului. Da. Astăzi să se împlinească de asemenea Cuvântul care spune că noi am primit din plinătatea Lui har după har. Desigur că ne-am strâns în Numele Domnului ca să fim aduşi la zi în Împărăţia lui Dumnezeu, ca să primim învăţătură – cum tocmai am auzit în Isa. 51: ca să primim învăţătură, ca să vedem semnele timpului, şi ca să putem rândui totul biblic astfel încât şi ultimul să fie încredinţat din Sfânta Scriptură că noi cu adevărat suntem foarte aproape de revenirea Domnului nostru iubit.

Şi vom spune mereu aici şi acest lucru: noi nu trăim numai în timpul sfârşitului, ci trăim la sfârşitul timpului de sfârşit. Noi  credem din toată inima ce spune Scriptura, şi anume că nimeni nu ştie ziua sau ceasul. Dar la fel noi credem că Domnul nostru a spus „când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci ştiţi…” Atunci nu mai este nevoie să ghiceşti dacă va fi sau nu va fi… „Atunci ştiţi că răscumpărarea voastră se apropie.” Aşa este scris şi noi aşa o credem.

Vazut ultima data