Predica din Krefeld - 6 octombrie 2019


Cuvântul de introducere din 1 Ioan 5:19-20; Ioan 17:3: „...”.

            În Apoc. cap. 2 și 3 avem cele șapte scrisori adresate celor șapte adunări locale, iar la sfârșitul fiecărei scrisori este scris același text: „Cel ce va birui va moșteni totul”. Iar ultima făgăduință este: „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie”(Apoc. 3:21). Este minunat ce are Dumnezeu de gând cu noi  în planul Său de mântuire. Astfel că noi vom fi pentru totdeauna la El.

            Îi suntem mulțumitori din inimă Domnului Dumnezeului nostru pentru toți frații de pe întregul pământ care au parte de adevărata propovăduire, care spun numai ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți frații din toate popoarele și limbile.

            Fratele Taty a venit azi la mine în birou și mi-a arătat ceea ce a trăit un frate ieri în adunare. Înainte ei foloseau păhărele de lichior la serbarea Cinei în adunare, dar ieri fratele responsabil a fost atât de copleșit și convins încât deodată a spus: „Eu arunc totul deoparte. De acum încolo noi vom frânge o pâine și vom avea un pahar. Pur și simplu nu vom mai folosi multe păhărele”. Este minunat că Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce gol înapoi, ci își atinge scopul pentru care a fost trimis. Fie ca pe întregul pământ să se întâmple. 

Vazut ultima data