Predica din Krefeld - 4 iulie 2020


Cuvântul de introducere din Ioan 14:1-3 (...). La rândul meu vă salut pe toți din toată inima în scumpul Nume al Domnului nostru. Saluturi din partea multor frați din întreaga lume. Noi suntem uniți în Domnul. Suntem mulțumitori pentru Cuvântul lui Dumnezeu scump și sfânt care ne-a fost descoperit. Îi mulțumim Domnului din toată inima pentru faptul că noi trăim într-o perioadă cu totul deosebită. Fie credincioșii, fie necredincioșii, toți au înțeles că nimic nu va mai fi cum a fost înainte. Cu siguranță unele lucruri se vor înrăutăți. Toată facerea/creația dorește să fie eliberată de vremelnicie. Așa cum am auzit în cuvântul de introducere, și noi dorim să fim la Domnul nostru. Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu în mod deosebit. Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru traducerea care se face în multe limbi, suntem mulțumitori pentru tehnică și pentru tot. Considerăm că toți din toată lumea vor fi binecuvântați recunoscând timpul și ceasul. Toți să asculte acest ultim mesaj, această ultimă chemare ș

Vazut ultima data