Predica din Krefeld - 2 septembrie 2012


Un frate: „Aş dori să vă transmit saluturile fratelui Frank. El a urmărit transmisiunea de ieri seară şi s-a bucurat că Domnul a fost în mijlocul nostru, că El ne-a binecuvântat. De asemenea, în această dimineaţă, el ni se va alătura online. Se simte mult mai bine, iar noi ne bucurăm că foarte curând el Îl va sluji din nou pe Domnul, pe deplin; şi el va fi o binecuvântare pentru noi.

[...] ... vom urmări o predică a fratelui Frank, de pe 3 septembrie, înregistrată”.

Urmează predica înregistrată – n.ed.:

Vă mulţumesc din toată inima mea fiindcă şi prin aceste cântări iese la suprafaţă ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce mişcă inimile noastre şi credem. Deja în trecut au fost oameni care au cântat ceea ce trăim noi acum. Ei au ştiut, prin Duhul, că acest timp va veni. Aşa cum au spus prorocii, mai dinainte, în Scripturi, ce va veni, tot aşa au exprimat şi poeţii ce va veni, prin cântările lor, iar noi am primit mult har ca să trăim în acest timp de pe urmă în care totul se împlineşte.

Vazut ultima data