Predica din Krefeld - 5 mai 2018


Cuvântul de introducere din Numeri 23:16-20: „Domnul a venit înaintea lui Balaam; i-a pus cuvinte în gură şi a zis: «Întoarce-te la Balac şi aşa să-i vorbeşti.» Balaam s-a întors la el; şi iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: «Ce ţi-a spus Domnul?» Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: «Scoală-te, Balac, şi ascultă! Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor! Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, El a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce...».

Numeri 24:9b: „Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta şi blestemat să fie oricine te va blestema!”.

Vă spun un bun venit călduros tuturor din toate popoarele, limbile şi naţiunile. În cuvântul din introducere am auzit: „Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta”. Aceasta cu referire la Gen. 12:3, atunci când Domnul Dumnezeu l-a vizitat pe Avraam, l-a binecuvântat şi apoi a spus: „Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema”.

Vazut ultima data