Predica din Krefeld - 3 noiembrie 2013


[Fratele Alfred Borg: Evrei 10:37-39: „«Încă puţină, foarte puţină vreme», şi «Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi.» («Atunci va veni Acela care trebuie să vină» – lb. germ.). Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului” (...)].

Fratele Schmidt: Dumnezeule mare, venim la Tine în dimineaţa aceasta pe care Tu ne-ai dăruit-o din nou, noi venim la Tine şi Îţi mulţumim din adâncul inimii noastre. Noi ştim cum este scris în Cuvântul Tău şi credem că va dura puţină vreme. Nu ştim cât timp va mai dura, dar ştim un lucru: Cuvântul Tău se va împlini cu desăvârşire şi toate făgăduinţele pe care Tu le-ai dat se împlinesc în faţa ochilor noştri. Noi nu credem nicio interpretare. Îţi mulţumim că ne-ai deschis ochii şi noi recunoaştem că timpul se apropie de sfârşit şi Tu stai în faţa uşii şi doar trebuie să intri. O, Dumnezeule, dăruieşte-ne tuturor harul Tău ca să auzim ce ne spune Cuvântul Tău; Tu încă vorbeşti şi astăzi cu noi. Îţi mulţumim!

Vazut ultima data