Predica din Krefeld - 4 ianuarie 2015


Cuvântul de introducere din Ioan 8:31-32: „Şi a zis iudeilor, care crezuseră în El: «Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi»”; Ioan 18:37: „«Atunci, un Împărat tot eşti!» I-a zis Pilat. «Da», a răspuns Isus. «Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu»”.

Laude şi mulţumiri Domnului! Am auzit deja o predică. Este un lucru minunat. Noi nu putem altfel decât să ajungem întotdeauna la sâmburele vestirii şi acesta este iubitul nostru Domn şi Mântuitor.

Vazut ultima data