Predica din Krefeld - 6 octombrie 2018


Cuvântul de introducere din Is. 12:2-5: „«Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.» Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii şi veţi zice în ziua aceea: «Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!»”.

Îi suntem mulţumitori Domnului că adevăraţii credincioşi sunt în legătură cu noi şi în legătură cu Domnul. Noi suntem într-o legătură deosebită cu Israelul şi dorim binecuvântarea lui Dumnezeu domnului Netanyahu şi întregului Israel. Căci aşa este scris, că va sosi timpul când toate neamurile vor vedea ceea ce a făcut Dumnezeu cu Israelul. Dar mai întâi Dumnezeu Îşi desăvârşeşte lucrarea cu Biserica Lui din toate popoarele, limbile şi naţiunile. Lui Îi aducem toată cinstea.

Vazut ultima data