Predica din Krefeld - 31 octombrie 2020


Cuvântul de introducere din Ps. 91:1-8; Rom. 8:28-30: (...). Domnului să-I fie aduse mulțumirile noastre pentru faptul că noi auzim, citim și purtăm acest Cuvânt sfânt și scump al lui Dumnezeu, ca să-l putem crede și trăi. Acest sfârșit de săptămână nu va fi ușor pentru mine ca să spun unele lucruri. În acest an, prin aceste transmisii prin internet Cuvântul Domnului a putut să realizeze mai mult decât în toți anii dinainte. Este un lucru cu totul minunat. Toți recunosc că ne apropiem și suntem foarte aproape de sfârșit. De fiecare dată noi putem cita Mat. 24 primele versete, cum Domnul a rostit acea decizie și ce se va întâmpla cu Templul, și anume că nu va rămâne piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. De ce avea să fie așa? Fiindcă tu nu ai recunoscut ziua cercetării tale. Ucenicii au întrebat: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul revenirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?”(Mat. 24:3). Dragii mei, noi putem spune spre cinstea lui Dumnezeu, că în niciun alt timp planul de mântuire al lui Dumnezeu n-a fost descoperit într-o măsură atât de mare ca în timpul nostru. Noi toți credem din toată inima noastră că Scriptura s-a împlinit. Așa cum a spus și fratele nostru în scrisoarea pe care ne-a trimis-o, noi nu așteptăm acea zi mare și înfricoșătoare a Domnului, ci noi așteptăm ziua minunată a revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Acestei reveniri a Domnului nostru premerge această ultimă invitație, ultimul mesaj, ultima chemare, ultima învățătură. Totul premerge acestei reveniri.

Vazut ultima data