Scrisoare circulara 2014 octombrie-decembrie

Scrisoare circulara 2014 octombrie-decembrie

 

Cele mai călduroase salutări tuturor fraţilor şi surorilor din întreaga lume în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, cu propriile Lui cuvinte din rugăciunea de Mare Preot:

„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”. (Ioan 17:4).

De fapt, a fost planul lui Dumnezeu „...să împace totul cu Sine prin El,... făcând pace prin sângele crucii Lui....”. (Col. 1:19-20a).

Şi următorul lucru a devenit adevărat pentru toată veşnicia: „Prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină...”. (Col. 1:22).

Biruinţa Lui este biruinţa noastră: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”. (Col. 2:15). 

„Şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi”. (Evrei 10:13-14).

 

Vazut ultima data