Scrisoare circulara 1974 februarie

Scrisoare circulara 1974 februarie

  „Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, eu am întins pământul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoşi, Eu arăt ca înşelători pe ghicitori, fac pe cei înţelepţi să dea înapoi, şi le prefac ştiinţa în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului Meu, împlinesc ce prorocesc trimişii Mei.” –Isaia 44.24-26.

  Orice slujitor adevărat al lui Dumnezeu îşi fondează învăţătura pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu, căci cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul Lui va rămâne în veci

 

Vazut ultima data