Scrisoare Circulara - 2008 Martie

Scrisoare Circulara - 2008 Martie

Dorim să vă salutăm din inimă pe toţi, în întreaga lume, în Numele scump al DOMNULUI şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, cu următorul verset biblic din Isaia 14.26-27: “Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna, întinsă peste toate neamurile. DOMNUL oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?” 

DOMNUL Dumnezeu are un plan pe care îl va aduce, fără îndoială, la îndeplinire cu toate neamurile, cu Israel şi cu Biserica. 

Vazut ultima data