Scrisoare circulara - 1972 august

Scrisoare circulara - 1972 august

                    

            Vă salut din inimă în Numele scump al lui Isus, cu aceste cuvinte din Isaia 54:14,15,17: „Vei fi întărită prin neprihănire. Izgoneşte frica, căci n-ai nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta…Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere şi pe orice limbă care se va scula la judecată împotriva ta, o vei osândi”

Vazut ultima data