Scrisoare circulara - 1990 octombrie

Scrisoare circulara - 1990 octombrie

 

   

            Din inimă vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Luca 11:49 ,,De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis : ,,Le voi trimite prooroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni “.

            De la Domnul aflăm că prin înţelepciunea Lui, Dumnezeu a vrut să ne trimeată prooroci şi apostoli; şi această asigurare este valabilă pentru întreaga epocă a Noului Testament. În ceea ce priveşte slujba proorocilor din Noul testament, iată ce aflăm în

Luca 16:16 ,,...legea şi proorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei se propovăduieşte..“.

             Dumnezeu a stabilit o ordine anumită şi a rânduit anumite slujbe în vederea zidirii Bisericii, şi în special slujbele proorocilor, apostolilor şi învăţătorilor: ,,De aceea, iată vă trimet prooroci, înţelepţi şi cărturari “ - Matei 23:34.

          ,,Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii prooroci; pe alţii evanghelişti; pe alţii păstori şi învăţători “ - Efeseni 4:11.                          

          ,,Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor “ - 2Timotei 1:11.                   

 

Vazut ultima data