Scrisoare circulara - 1993 august

Scrisoare circulara - 1993 august

Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului Isus Hristos, cu cuvîntul din 2 Tim. 2,19:

„Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, avînd pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sînt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!”

Aici este vorba despre ceea ce însuşi Dumnezeu a făcut şi face, despre temelia clădirii aşezate de El şi despre Biserica Sa pe care El însuşi o zideşte pe baza descoperirii Sale personale, conform Matei 16,18.

În epoca creştinismului primar, credincioşii biblici au trăit împlinirea făgăduinţelor pe care le-a prevestit Dumnezeu prin prooroci. 

Vazut ultima data