Confirmarea Cuvântului Său

Confirmarea Cuvântului Său

Noi rămânem în picioare şi ne aplecăm capetele.

Doamne Isuse, noi îţi suntem aşa de mulţumitori pentru prioritatea de a ne putea strânge în dimineaţa aceasta în casa Ta, în prezenţa Ta. Totul Îţi aparţine, o Doamne. Noi ne predăm Ţie acum şi suntem într-o aşteptare mare, ca Tu să salvezi în acest serviciu divin pe acei care mai sunt fără Hristos, să-i vindeci pe bolnavi şi să-i binecuvântezi pe sfinţi. Îngăduie aceasta, Doamne. Noi vrem să ne aplecăm capetele în smerenie şi să Te proslăvim pentru ceea ce ai făcut în ziua aceasta. Noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin! Puteţi să luaţi loc.

Eu sunt mulţumitor pentru prioritatea de a fi azi din nou aici şi totodată pentru voi toţi care aţi venit să auziţi mesajul acesta. Eu ştiu că voi nu aţi venit să mă vedeţi sau să mă auziţi pe mine. Voi aţi venit să-L întâlniţi pe Domnul Isus. Eu sunt plin de speranţă că El vă va dărui dorinţa inimilor voastre...

Vazut ultima data