Capodopera Maestrului

Capodopera Maestrului

Să ne aplecăm acum capetele pentru rugăciune. În timp ce capetele şi inimile sunt aplecate înaintea lui Dumnezeu, vreau să întreb câţi dintre voi au o problemă, care trebuie amintită înaintea lui Dumnezeu? Veţi ridica vă rog mâna? Gândiţi-vă în inimă la problemă, în timp ce ne rugăm.

Doamne Isuse, Tu izvor nesfârşit al vieţii, străpunge-ne Tu astăzi, Doamne, şi curăţă-ne de toată necredinţa şi toate păcatele, ca să putem rezista în prezenţa Ta. Noi ştim că sunt necazuri printre noi. Noi suntem conştienţi că suntem păcătoşi şi nu avem dreptul la binecuvântare. Dar dacă ne gândim că El a venit şi a luat toate păcatele asupra Sa, deci dacă sîngele Lui este aici, atunci nu noi suntem cei care sunt în prezenţa lui Dumnezeu, atunci este El acela — este numai vocea noastră prin sîngele Lui. Sîngele Lui vorbeşte pentru noi. O, Dumnezeule, curăţă inimile noastre de păcate şi necredinţă.

Dăruieşte-ne ceea ce doresc inimile noastre, căci noi avem dorinţa sinceră să-Ţi slujim Ţie. Tot ce întâlnim şi ne slăbeşte, suferinţele şi lucrurile din lume, care le întâlnim câteodată, sunt prezente pentru a ne aduce în starea desăvârşită. Este scris, şi astfel El ne-a lăsat să aflăm: „Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi.“ (1. Pet. 4, 12). Ele ne slujesc pentru a ne face desăvârşiţi şi să ne aducă în starea corectă. Noi Îţi mulţumim pentru experienţele prin care cei drepţi sunt transformaţi în sfinţi. Noi nu vrem să facem niciodată ceva în contradicţie cu voia Ta, ci ne rugăm, Tată, ca prin toate acestea să ne apropiem mai mult de Tine.

Vazut ultima data