Dumnezeu este propriul Sau interpret

Dumnezeu este propriul Sau interpret

Rugăciune:

Tatăl nostru ceresc, un cuvânt de la Tine înseamnă mai mult decât pot spune sau face toţi oamenii, pentru că poporul aşteaptă să Te vadă. Noi Îţi mulţumim că în seara aceasta sunt mulţi într-o aşteptare mare şi doresc să se întâmple ceva. Dacă oamenii însetează după ceva şi strigă din adâncul inimii lor, atunci trebuie să existe şi ceea ce poate astâmpăra această sete şi strigare. Din cauza aceasta suntem azi aici, pentru că în inima predicatorilor şi a poporului există dorinţa să ne facem timp în comun, ca să Te rugăm pentru har şi binecuvântare cu credinţa că Tu îi vei vindeca pe bolnavi, îi vei salva pe cei pierduţi, şi-Ţi vei descoperi Cuvântul Tău.

Noi ne rugăm Tată ceresc, ca Tu să ne dăruieşti aceasta în timp ce noi Te aşteptăm seară de seară în smerenie. Dorim ca o revărsare a Duhului Sfânt să vină din nou, iar fiecare să fie orb pentru tot ce se întâmplă în jurul lui, şi să vadă numai ceea ce face Dumnezeu. Un astfel de strigăt să vină din mijlocul poporului care însetează după Dumnezeu, pentru ca o trezire să străbată ţara, iar comunităţile să fie umplute cu oameni, păcătoşii să strige la Dumnezeu pentru milă, iar Duhul Sfânt să-i vindece pe cei bolnavi, şchiopii să umble, iar morţii să fie înviaţi. Permite-ne Doamne aceste lucruri care sunt făgăduite în Cuvântul Tău. Vino în seara aceasta la noi, Doamne Isuse, şi împlineşte făgăduinţa Ta.

Vazut ultima data