Dumnezeul acestui veac rău

Dumnezeul acestui veac rău

Toate-s posibile, numai să crezi;

Numai să crezi, numai să crezi,

Toate-s posibile, numai să crezi.

Să ne aplecăm capetele. Iubite Tată ceresc, suntem mulţumitori în această dimineaţă că putem să credem. Sângele vărsat al Fiului Tău ne-a dat posibilitatea de a deveni părtaşi ai harului Tău şi de a deveni fii şi fiice ale Tale prin supunerea Lui până la moarte de cruce, suntem neprihăniţi prin credinţa în El şi în învierea Lui. Duhul Sfânt este acum revărsat în inimile noastre. Noi suntem recunoscători pentru prilejul de a putea veni în dimineaţa aceasta aici ca să-Ţi împărtăşim gândurile noastre şi să-Ţi aducem închinare prin cântece, mărturii, prin citire de Psalmi, citirea Cuvântului Tău şi suntem într-o aşteptare solemnă ca Duhul Sfânt să ne aducă mesajul pentru timpul acesta. Dă-ne, Doamne, acest lucru! Fă, Doamne, ca prezenţa noastră aici să aibă un rezultat, ca părăsind clădirea aceasta să putem spune ca cei din Emaus: „Nu ne ardeau inimile noastre în timp ce El vorbea cu noi?” Dăruieşte-ne lucrurile acestea, Tată veşnic, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Bună dimineaţa prieteni, celor ce sunt aici şi cei din toată ţara, de la coasta de vest până la cea de est, din nord până în sud, care ascultaţi prin transmisie telefonică.

 

Vazut ultima data