Viziunea din Patmos

Viziunea din Patmos

 Când am intrat în clădire, am fost aşa de tare cuprins încât m-am gândit că răpirea a avut loc deja. Dar când am privit în jur şi am văzut şi alţi oameni şezând aici, atunci am ştiut că nu s-a întâmplat încă. Duhul DOMNULUI a venit deseori peste noi, şi asta este aşa de plăcut.

Noi suntem aşa de bucuroşi să-i vedem pe mulţi prieteni de-ai noştri în clădire.

Sunt aşa de mulţi, încât nu-i pot numi pe toţi. Eu am observat că acum a intrat fratele Carpenter. El ne-a cununat şi a devenit o binecuvântare prin slujba lui în adunarea aceasta. Noi suntem bucuroşi că el şi alţi predicatori pot fi între noi astăzi.

Ieri seară mi s-a pus următoarea întrebare:

„Frate Branham, cele cinci fecioare neînţelepte din Matei 25 sunt rămăşiţa Bisericii dintre neamuri? După cunoştinţa mea, cele cinci fecioare neînţelepte sunt mântuite, dar trebuie să treacă prin necazul cel mare. Este corect? Dacă da, care este ţelul lor final? Pot fi ele oile care conform Matei 25, 33-34 vor fi despărţite de capre?” 

Vazut ultima data