Absolutul

Absolutul

Mai întâi ne aplecăm capetele pentru rugăciune, înainte de a cerceta Cuvântul. Eu sunt sigur că sunt multe rugăminţi în dimineaţa aceasta, astfel încât nu se pot enumera. În timp ce capetele noastre sunt aplecate, faceţi cunoscută rugămintea voastră deosebită, care vă este pe inimă, prin ridicarea mâinii şi spuneţi: ,,O, Dumnezeule, Tu ştii la ce mă gândesc eu acum!” DOAMNE Isuse, Tu vezi fiecare mână. Tu cunoşti fiecare rugăminte despre care este vorba. Noi venim cu teamă acum la tronul Dumnezeului viu la care avem acces întreaga perioadă. Acolo este Dumnezeu Iehova şi sângele lui Hristos este pe altar. Pe baza acestui sânge noi ne rugăm şi vorbim cu El, care a spus: „Dacă Îl rugaţi pe Tatăl, în Numele Meu pentru ceva, vi se va şi da.” O, Dumnezeule, ascultă-ne Tu în dimineaţa aceasta şi răspunde la cererile noastre! Eu aduc rugăciunea mea împreună cu a lor astăzi înaintea Ta. Acceptă Tu. DOAMNE, aici au fost aşezate batiste de la bolnavi şi suferinzi...

Vazut ultima data