Batjocorit din pricina Cuvantului

Batjocorit din pricina Cuvantului

Eu i-am spus fratelui Neville: Eşti sigur că pentru astăzi nu ai nici un Cuvânt? Eu am venit ca să mă rog pentru bolnavi. Unii s-au adunat deja foarte devreme în această dimineaţă.

Eu trebuie să reuşesc să-i aduc aici în capelă, în comunitate.

Eu cred că este mai bine să mă rog aici în adunare pentru cei bolnavi. Eu nu pot să mă exprim prea bine, dar eu iubesc serviciile divine şi vin cu plăcere aici, unde are loc adunarea şi unde se roagă oamenii.

Acolo în spate era o fetiţă mică, o fetiţă foarte drăguţă. Eu cred că ea şade undeva aici, dacă oamenii nu s-au întors deja acasă. Ea estc o fetiţă mică şi frumoasă, dar foarte bolnavă. Noi am auzit mesajul în limbi şi tâlcuirea care a urmat. Când am auzit, am fost de părere că a fost în legătură cu această fetiţă mică. Noi aşteptam să vedem dacă DOMNUL va da un mesaj, care urma să fie spus. Eu sunt de părere însă, că acestei fetiţe îi merge deja mai bine.

Vazut ultima data