Capitolul:

1. Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,

2. către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta:

3. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

4. Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,

5. pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.

6. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.

7. În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.

8. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,

9. vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.

10. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,

11. care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.

12. Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea.

13. Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.

14. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele, pe care mi-l faci, să nu fie silit, ci de bună voie.

15. Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,

16. dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!

17. Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.

18. Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.

19. Eu, Pavel, „voi plăti” - scriu cu mâna mea-ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.

20. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, şi înviorează-mi inima în Hristos!

21. Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.

22. Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.

23. Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;

24. tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.

25. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.