Predica din Krefeld - 4 mai 2019


Cuvântul de introducere din Ps. 103: „...”.

            Îi suntem mulţumitori Domnului din toată inima că, Cuvântul împlineşte scopul pentru care a fost trimis. Avem o mărturie foarte bună din ultima călătorie pe care am avut-o în Brazilia. Dumnezeu a dăruit har şi a binecuvântat peste rugăciuni şi aşteptări. Cuvântul a fost propovăduit liber. Brazilia este o ţarIoan Botezatorulă mare unde mii şi mii de oameni spun că ei cred mesajul de peste 45 de ani, dar acolo sunt diferite direcţii. N-ai putea crede că este posibil aşa ceva, ei au înregistrat toate cântările pe care le-a cântat fratele Branham, iar apoi întreaga adunare le cântă simultan cu derularea cântării de pe bandă, iar după aceea vine „Aminul” fără propovăduirea Cuvântului. Dacă vezi cum oamenii încep să facă un cult în jurul fratelui Branham atunci aceasta doare în adâncul adâncului inimii. Suntem mulţumitori Domnului pentru cei din toate ţările care au rămas credincioşi, care au înţeles că un trimis este ca un indicator al unui drum. Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului. Nu el era calea, nu el era lumina, ci el a pregătit calea. Faptul că acum fratele Branham este proslăvit în felul acesta... Nu! Nu cu noi! Numai Domnului nostru I se cuvine cinstea, din veşnicie în veşnicie.

Vazut ultima data