Predica de la Krefeld din 4 octombrie 2014


 

FrateleMiskis:Matei13:11:Isusle-aspuns:«Pentru căvouăv-afostdatcunoaşteţitaineleÎmpărăţieicerurilor,iar lornule-afostdat”.V.16-17:„Darfericedeochiivtri căvăd;şide urechile voastre că aud! Adevărat vă spun că, mulţi proroci şi oamenineprihăniţiaudoritvadălucrurilepecarelevedeţivoişi nule-auvăzut;şiaudălucrurilepecareleauziţivoişinule-au auzit»”.

 

FrateleFrank: Amin.Luaţiloc.Văspunbunvenitdintoată inimameaînscumpulNumealDomnuluinostru,înspecialtuturor aceloracareauvenitdepesteocean,dinCanada,dinStateleUniteşi depretutindeni,deaproapeşidedeparte.DomnulDumnezeune binecuvântezeîmpreună.ŞiElbinecuvântezepetoţiaceiacare suntconectaţion-lineîntoalumea,începândcuNouaZeelandăşi petotglobul.Dumnezeuesteprezent.Dumnezeuafăcutlucrurimari.

Vazut ultima data