Predica de la Krefeld din 6 octombrie 2013


 

 

[Fratele Alfred Borg: Tit 3.4-7: „Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice”

Vazut ultima data