Predica din Krefeld - 3 mai 2015


 

            Cuvântul de introducere din Ioan 10:25-30: „Isus le-a răspuns: «V-am spus şi nu credeţi». Lucrările, pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem»”.

            Noi toţi suntem bine veniţi. Toţi aceia care au fost aseară aici au aflat că Dumnezeu a binecuvântat în mod neobişnuit ultima călătorie misionară. Cei doi fraţi care mi-au fost alături, în Dubai şi Pakistan, din primul până în ultimul ceas, stau aici în faţă în primul rând. Vă rog ridicaţi-vă încă o dată fraţilor şi uitaţi-vă spre adunare. Dumnezeu i-a binecuvântat pe fraţii noştri în mod deosebit şi i-a făcut o binecuvântare pentru alţii. Şi pentru aceasta suntem foarte, foarte mulţumitori. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Vazut ultima data