Biserica celor întâi născuti

Biserica celor întâi născuti

Iubiţi fraţi şi surori, vă salut în Numele Domnului, cu textul din Judecători 6:8: „Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El lea zis: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel”.

În Osea 14:9 citim despre o categorie de oameni care ascultă Cuvântul Domnului din timpul lor: „Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.”

Apostolul Pavel se adresează acestor oameni care formează poporul lui Dumnezeu, în felul următor: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” – Romani 12:2...

Vazut ultima data