Sabatul. O poruncă pentru toţi?

Sabatul. O poruncă pentru toţi?

În toate timpurile, când Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit pe pământ prin Duhul Său, în inimile copiilor Săi s-a născut dorinţa de a trăi conform Cuvântului lui Dumnezeu şi de a face tot ce a poruncit El. Duhul lui Dumnezeu trezeşte această dorinţă în oameni prin seriozitatea vestirii Cuvântului. Aproape de fiecare dată s-au pus aceleaşi întrebări, dar răspunsurile au fost foarte diferite.

În această cercetare, arătăm punctul de vedere biblic cu privire la Sabat, nu punctul de vedere şi învăţătura unei denominaţii deosebite. De aceea, noi ne ţinem numai de ceea ce este scris în mărturia de ansamblu a Bibliei. În primul rând trebuie să avem în vedere când, pentru cine şi cu ce scop a dat Dumnezeu o învăţătură sau o poruncă. De asemenea, este esenţial să luăm în considerare toate versetele care aparţin unei teme.

Vazut ultima data