Scrisoare Circulara - 2009 Decembrie

Scrisoare Circulara - 2009 Decembrie

Din adâncul inimii vă salut pe toţi în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu următorul verset din Is. 46:10: „Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic:,,Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.”

În acest verset Dumnezeu ne face cunoscut că dinaintea începutului, El a cunoscut toate lucrurile care se vor petrece în decursul timpului până la sfârşit. Şi nu numai atât: „Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.” (Is. 46 :11b).

 

Vazut ultima data