Predica din Krefeld - 5 mai 2019


Cuvântul de introducere din Is. 12:2-5: „...”.

            Vocea mea este răguşită, nu este aşa cum aş vrea. Ultima călătorie a fost foarte grea, dar Îi mulţumim Domnului din toată inima pentru scumpul şi preţiosul Său Cuvânt. Fie ca Domnul să-i binecuvânteze îndeosebi pe toţi fraţii care slujesc cu Cuvântul, să-i păstreze şi să fie cu ei, pentru ca să fie vestit numai ceea ce este scris în Biblie.

            Am mai avut câteva saluturi, îndeosebi din Africa de Sud. Dumnezeu face lucruri mari. Astăzi ne uităm în urmă la 73 de ani. În mai 1946 fratele Branham a primit însărcinarea. Au trecut 71 de ani de când poporul Israel este acasă în ţara pe care Dumnezeu o făgăduise lui Avraam, Isaac şi Iacov. Doresc să citesc câteva versete pentru ca noi să ştim că Domnul a făgăduit aceasta şi a înfăptuit-o.

Vazut ultima data