Predica din Krefeld - 31 august 2019


Cuvântul de introducere din 2 Cor. 1:18-22: „...”. Îi aducem mulţumire Domnului pentru Cuvântul citit în introducere. Toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt «Da» şi «Amin». Domnul S-a pus şi este chezaş pentru aceasta. În Vechiul Testament El a spus: „Pe Mine însumi jur”. Noi ne putem încrede din toată inima în Dumnezeu, în Cuvântul şi făgăduinţele Sale şi ştim că ceea ce El a făgăduit se va şi întâmpla. Avraam este numit părintele credinţei, el care a primit prima făgăduinţă, în el toate neamurile au trebuit să fie binecuvântate, toţi aceia care primesc făgăduinţele aşa cum Avraam a primit făgăduinţa pentru el însuşi. El nu s-a uitat la împrejurări, ci s-a uitat la Domnul care i-a dat făgăduinţa. Acelaşi lucru trebuie să-l facă toţi adevăraţii credincioşi din toate popoarele, limbile şi naţiunile. Copiii făgăduinţei cred ceea ce a făgăduit Dumnezeu şi apoi ei văd făgăduinţa împlinită. Apoi avem ştirile actuale. De fiecare dată este vorba de Israel, este vorba de legământul, de soluţia celor două state. Noi toţi cunoaştem Sfânta Scriptură, cunoaştem Zah. 2:12, Ioel 4 şi toate versetele biblice din proroci, din Isaia, din Ieremia sau Ezechiel. Toţi prorocii au prezis că la sfârşitul zilelor Domnul va strânge din nou pe poporul Său din toate popoarele în care a fost risipit. Îndeosebi din anul 1946, şi parţial şi mai înainte, noi am trăit cum poporul s-a întors înapoi în ţara făgăduinţei.

Vazut ultima data