Predica din Krefeld - 6 septembrie 2014


  1. Fratele Miskis: […] 1 Petru 4: 7-11: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar și vegheaţi în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.

  2. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin”. […]

  3. Fratele Frank: Amin. Luaţi loc. Aleluia! Lăudat şi binecuvântat să fie Domnul nostru, care ne-a ajutat în această zi a mântuirii şi ne-a dăruit harul Său! Noi am putut să cunoaştem ziua mântuirii, să credem tot ce spune Scriptura şi cum o spune Scriptura și să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent pe acest pământ.

Vazut ultima data