Predica din Krefeld - 30 septembrie 2017


Cuvântul de introducere din Evrei 12:1-3: „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşitorul credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”.

Vă spun tuturor un bun venit călduros, celor de aproape şi de departe, din întreaga Europă, de peste Ocean, din Canada, Statele Unite şi Africa. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze peste aşteptări şi peste rugăciuni. Suntem mulţumitori că ne putem aduna împreună, nederanjaţi, ca să ascultăm şi să credem Cuvântul preţios care rămâne veşnic valabil. Este minunat că putem fi într-o legătură în Domnul şi putem crede din toată inima ceea ce zice Scriptura şi cum spune ea.

Vazut ultima data