Predica din Krefeld - 7 octombrie 2018


Cuvântul de introducere din Col. 2:13-15: „Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”.

Îi suntem foarte, foarte mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru că toţi fraţii de pe întregul pământ urmăresc serviciile divine şi sunt aduşi la zi în Împărăţia lui Dumnezeu.

Astăzi îl avem pe fratele Michael în mijlocul nostru căruia îi urăm binecuvântarea lui Dumnezeu în mod deosebit. În Pakistan sunt planificate adunări deosebite. S-a închiriat stadionul cu o capacitate de 15.000 de locuri şi am fost invitaţi chiar de conducerea Pakistanului, iar noi vom purta Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi în această republică islamică. Îi mulţumim Domnului pentru aceasta.

Vazut ultima data